ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 64 (HM64)
"Một giọt máu cho đi , một cuộc đời ở lại"


Thời gian: 07:00 - 10:30, Thứ bảy, ngày 03/12/2022

Địa điểm: Chùa Giác Ngộ - Số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10, TP.HCM

Lưu ý:

- Nếu quý vị đã hiến máu trong kỳ ngày 19/11/2022 (kỳ 63) hoặc 05/11/2022 (kỳ 62) thì quý vị CHƯA THỂ đăng ký hiến máu đợt này, vì chưa đủ thời gian tối thiểu là 84 ngày để tái tạo máu. Vì vậy xin vui lòng đăng ký vào những kỳ sau.

- Độ tuổi phù hợp hiến máu là 18 - 60 tuổi, cân nặng ít nhất là 42kg đối với phụ nữ, 45kg đối với nam giới.